_MG_9628
TRANSFORMATORSKE STANICE I NISKONAPONSKI BLOKOVI

 • 1.1. Izrada i montaža transformatorskih stanica 35/10(20)/0,4 kV u betonskom, metalnom i namjenskom kućištu
 • 1.2. Izrada, isporuka i montaža niskonaponskih blokova
 • 1.3. Rekonstrukcija transformatorskih stanica

 • 1.4. Izrada, isporuka i montaža razvodnih distributivnih ormara
 • 1.5. Izrada, isporuka i montaža ormara za stubne transformatorske stanice
 • 1.6. Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad ormara kompenzacije reaktivne energije

_MG_8926
Mjerni ORMARI

 • 1.1. Izrada, isporuka i montaža mjernih i kablovsko prikljucnih ormara
 • 1.2. Izrada, isporuka i ugradnja netipskih mjernih ormara prema pojedinačnim zahtjevima klijenata

_MG_9198
18022011279
SREDNJENAPONSKA OPREMA

 • 1.1. Izrada, isporuka i ugradnja srednjenaponskih liniskih rastavljača
 • 1.2. Izrada, isporuka i ugradnja tropolni postolja osigurača
 • 1.3. Rekonstrukcije srednjonaponskih postrojena sa mikroprocesorskim zaštitama(retrofit)

MG_4939-1024x682
2918-min
USLUGE

 • 1.1. Projektovanje transformatorskih stanica, niskonaponske i srednjenaponske mreže i postrojenja naponskog nivoa do ukljucivo 35kV.
 • 1.2. Revizija projekata naponskog nivoa do ukljucivo 35kV.
 • 1.3. Ispitivanje zaštita, postrojenja, kablova i trafostanica do ukljucivo 35kV
 • 1.4. Savjetovanje i davanje tehničkih rješenja za industrijske, poslovne i stambene objekte

a

Kvalitet kao imperativ!

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije.

Siguran i pouzdan partner sa dugogodišnjim iskustvom

Permanentna edukacija zaposlenika i dostizanje zadatih ciljeva

Unaprijeđenje proizvodnih procesa i visokokvalitetni proizvodi

Struktura vlasništva kao garancija ozbiljnosti i partnerstva

Primarna djelatnost društva je proizvodnja opreme za distribuciju
i kontrolu električne energije, a što podrazumijeva slijedeće:

Kompaktne transformatorske stanice

Isporuka kompaktnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV i NN blokova.

Srednjenaponska oprema

Isporuka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača

Priključni ormari

Isporuka priključnih ormara (mjerni ormari za direktno mjerenje i kablovski ormarići za ugradnju na zid)

Razvodni ormari

Isporuka razvodnih ormara (distributivni ormari i ormari za stubne trafo stanice)

Poluindirektna i indirektna mjerenja

Isporuka mjernih ormara poluindirektnog i indirektnog mjerenja

Ormari kompenzacije reaktivne energije

Isporuka/ugradnja ormara kompenzacije reaktivne energije i ormara za AC/DC razvod

GRMO i netipski ormari

Isporuka glavnih razvodnih mjernih ormara (GRMO) kao i ostalih netipskih ormara

Projektovanje

Projektovanje, isporuka i izgradnja/rekonstrukcija TS 10(20)/0,4 kV i TS 35/10(20) kV