Kontakt

J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d Sarajevo
Z.D. ELDIS TEHNIKA d.o.o. Sarajevo

Adresa:

Blažujski drum bb
71210 Ilidža-Sarajevo

Telefon:

Centrala: 033 779 620
Fax: 033 779 622

Email:

eldis@bih.net.ba

Tehnički rukovodilac: elvir.mujic@epbih.ba

Rukovodilac službe za ekonomske i opšte poslove: aida.niksic@epbih.ba

    Vaše ime i prezime

    Kompanija

    Vaša email adresa

    Kontakt telefon

    Poruka