Namjera o provođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci