O nama

Opšte informacije

Zavisno društvo ELDIS TEHNIKA društvo za proizvodnju elektrodistributivne opreme, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, osnovano je 10.05.2002. godine odlukom Osnivača – Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1200102 upis Društva u sudski registar privrednih društava izvršeno je 06.07.2002. godine. Sjedište Društva je Ilidža-Sarajevo, Blažujski drum bb. Društvo je počelo sa radom 01.10.2002. godine.

Djelatnost

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo je privredno društvo čija je primarna djelatnost proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije. Poslovna politika JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo podrazumijeva dobru kvalifikacionu strukturu radnika, visoku radnu disciplinu i pojedinačnu odgovornost, što su preduslovi za pravovremeno, efikasno i uspješno izvršavanje svih zadataka iz domena poslovne djelatnosti, a koje obuhvataju slijedeće:

 • Isporuka kompaktnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV i NN blokova
 • Isporuka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača
 • Isporuka priključnih ormara (mjerni ormari za direktno mjerenje i kablovski ormarići za ugradnju na zid)
 • Isporuka razvodnih ormara (distributivni ormari i ormari za stubne trafo stanice)
 • Projektovanje, isporuka i izgradnja/rekonstrukcija TS 10(20)/0,4 kV
 • Projektovanje, isporuka i izgradnja/rekonstrukcija TS 35/10(20) kV
 • Isporuka glavnih razvodnih mjernih ormara (GRMO)
 • Isporuka mjernih ormara poluindirektnog i indirektnog mjerenja
 • Isporuka/ugradnja ormara kompenzacije reaktivne energije i ormara za AC/DC razvod
 • Isporuka/ugradnja ostalih netipskih ormara

Poslovi iz domena djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo mogu se podijeliti u 3 segmenta, u skladu sa potrebama krajnjih korisnika – kupaca naših proizvoda, i to:

 • a. Poslovi za Podružnice Elektrodistribucije u sastavu JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

  • Projektovanje novih elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključaka, NN priključaka);
  • Projektovanje rekonstrukcija elektroenergetskih objekata (10 kV rasklopnica, 35 kV rasklopnica, 110 kV rasklopnih postrojenja u vlasništvu podružnica, trafostanica 10/0,4 kV);
  • Revizija projekata;
  • Isporuka, montaža i puštanje u rad: kompaktnih kablovskih transformatorskih stanica, transformatorskih stanica u objektima; VN, SN i NN razvodnih postrojenja;
  • Parametriziranje, setovanje i ispitivanje zaštitnih uređaja;
  • Periodična ispitivanja postrojećih zaštitnih uređaja (primarno i sekundarno) ispitivanje.

 • b. Poslovi za proizvodne pogone u sastavu JP Elektroprivreda BIH d.d.-Sarajevo (hidroelektrane i termoelektrane)

  • Projektovanje novih elektroenergetskih postrojenja, proširenja (rasklopnih postrojenja, razvoda) naponskih nivoa: 0,4 kV, 6 kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV;
  • Projektovanje rekonstrukcija postojećih elektroenergetskih postrojenja (rasklopnih postrojenja, razvoda) naponskih nivoa: 0,4 kV, 6 kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV;
  • Revizija projekata;
  • Radovi na isporuci, montaži, testiranju i puštanju u pogon novih ili rekonstruisanih elektroenergetskih postrojenja (rasklopnih postrojenja, razvoda) naponskih nivoa: 0,4 kV, 6 kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV;
  • Periodična ispitivanja zaštitnih uređaja postojećih elektroenergetskih postrojenja (rasklopnih postrojenja, razvoda) naponskih nivoa: 0,4 kV, 6 kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV (primarno i sekundarno ispitivanje).

 • c. Poslovi za tržište:

  • Projektovanje novih elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključaka, NN priključaka, kompenzacija električne energije, solarnih elektrana);
  • Revizija projekata;
  • Radovi na isporuci, montaži, testiranju i puštanju u pogon novih ili rekonstruisanih elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključaka, NN priključaka, kompenzacija električne energije, razvodnih i mjernih ormara u zgradarstvu i industriji);
  • Periodični pregledi i održavanje transformatorskih stanica sa ispitivanjima i izdavanje atesta;
  • Konsultantske usluge i nadzor nad izvođenjem radova.

Ukoliko imate potrebu za uslugama i proizvodima iz našeg asortimana, ili imate prijedlog buduće poslovne saradnje, budite slobodni da nas kontaktirate na naše veliko zadovoljstvo!

 

Kontakt osoba:

Elvir Mujić, dipl.ing.el.

Tel: 033 779 620

Fax: 033 779 622

Mob: 061 476 867

e-mail: elvir.mujic@epbih.ba