Poziv za dostavljanje ponuda za usluge iz Anexa II.Dio B ZJN