Proizvodnja

TRANSFORMATORSKE STANICE I NISKONAPONSKI BLOKOVI

1.1. Izrada i montaža transformatorskih stanica 35/10(20)/0,4 kV u betonskom, metalnom i namjenskom kućištu

1.2. Izrada, isporuka i montaža niskonaponskih blokova

1.3. Rekonstrukcija transformatorskih stanica

1.4. Izrada, isporuka i montaža razvodnih distributivnih ormara

1.5. Izrada, isporuka i montaža ormara za stubne transformatorske stanice

1.6. Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad ormara kompenzacije reaktivne energije

MJERNI ORMARI

1.1. Izrada, isporuka i montaža mjernih i kablovsko priključnih ormara

1.2. Izrada, isporuka i ugradnja netipskih mjernih ormara prema pojedinačnim zahtjevima klijenata

SREDNJENAPONSKA OPREMA

1.1. Izrada, isporuka i ugradnja srednjenaponskih linijskih rastavljača

1.2. Izrada, isporuka i ugradnja tropolnih postolja osigurača

1.3. Rekonstrukcije srednjenaponskih postrojena sa mikroprocesorskim zaštitama (retrofit)

USLUGE

1.1. Projektovanje transformatorskih stanica, niskonaponske i srednjenaponske mreže i postrojenja naponskog nivoa do uključivo 35kV.

1.2. Revizija projekata naponskog nivoa do uključivo 35kV.

1.3. Ispitivanje zaštita, postrojenja, kablova i trafostanica do uključivo 35kV

1.4. Savjetovanje i davanje tehničkih rješenja za industrijske, poslovne i stambene objekte