Izmjena i dopuna TD – Adapteri i završnice

Izmjena i dopuna TD – Adapteri i završnice