Tenderska dokumentacija – Najam autodizalice sa korpom za rad na visini

Tenderska dokumentacija – Najam autodizalice sa korpom za rad na visini