Tenderska dokumentacija – Nabavka spiralne trake

Tenderska dokumentacija – Nabavka spiralne trake

    Vaše ime i prezime

    Kompanija

    Vaša email adresa

    Kontakt telefon

    Preuzimanje tendera

    Potencijalni ponuđači, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je da upišete vaše kontakt podatke (ime i prezime, kontakt broj i email adresu), čime potvrđujete ispravnost unesenih podataka.

    Vaši podaci su registrovani u našoj bazi podataka i koriste se isključivo u svrhu obavještavanja o eventualnim izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije.