Tenderska dokumentacija – Pregled i ovjera projekata sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara

Tenderska dokumentacija – Pregled i ovjera projekata sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara

  Vaše ime i prezime

  Kompanija

  Vaša email adresa

  Kontakt telefon

  Preuzimanje tendera

  Potencijalni ponuđači, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je da upišete vaše kontakt podatke (ime i prezime, kontakt broj i email adresu), čime potvrđujete ispravnost unesenih podataka.

  Vaši podaci su registrovani u našoj bazi podataka i koriste se isključivo u svrhu obavještavanja o eventualnim izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije.